Aistear na n-Aistriúchán #2 — Cúigí na Neide Naofa

Canúintí na gCréatúr An Ridire Chuasaigh, Deacrachtaí "drift" a aistriú go Gaeilge agus Splanc Tuisceanna

Fáilte

Fáilte ar ais go dtí nuachtlitir Ghaeilge Chun Cinn. Ós an dara eagrán é seo, tá ríméad orainn bhur gcur ar an eolas go bhfuil borradh faoi dhó ar an oiread oibre a rinne muid ónár gcéad fhoilsiúchán. Meas tú an údar ceiliúraidh é? Is dócha!

Sa bpóstáil seo, pléifidh muid faoinár gcuid oibre ar Hollow Knight – An Ridire Cuasach, tionscadal a bhfuil casadh suimiúil ar an scéal aige le cupla seachtain anuas. I dtaobh ár gcuid leideanna aistriúcháin agus léargas, tá dhá sliocht cruthaithe ag Cormac ar na miondifríochtaí ar na gníomhaithe “drifting” agus “falling” mar a thugtar orthu i mBéarla. Mar aon leis sin, pléann duine dár n-aistritheoirí a bhfuil níos lú taithí aige, Gary, a mheandar beag inar bhuail splanc tuisceanna air agus é ag cur aithne ar an teanga.

Mar is gnáth, tiocfaidh tú ar cúig abairt i mBéarla le do chuid scileanna aistriúcháin a thástáil ag bun an leathanaigh. Tá ár gcuid réitithe féin le haghaidh cleachtanna na seachtaine seo caite tugtha freisin. Tabhair fúthú! Agus má bhíonn an-fhonn ort, ná bíodh aon drogall ort ríomhphost a sheoladh againn! Bíonn muid i gcónaí ag lorg a thuilleadh aistritheorií, siúd ata ina dtosaitheorí agus ina n-aistritheoirí oilte araon.

Uasdátú ar ár dTionscadail

Sliocht 1 - An Dushlán le “drift” a aistriú go Gaeilge

Sliocht 2 - Bás de thairne - To fall in defeat to one's nail

Sliocht 3 - Agus d'aird againn

Aistriúcháin don Léitheoir

Tá cúig abairt thíos le d’iarrachtaí féin aistriúchán a dhéanamh. Is as ár dtionscadal Hollow Knight go léir iad agus bhí go leor spraoi againn ag oibriú orthu. Seolfaimid ár n-aistriúcháin féin sa gcéad eagrán eile. Bain sás!

  1. Found only in deep, dark places. Has never been observed to eat or drink anything.
  2. Fragments of void taking the shape of sharp, thrashing tendrils.
  3. Simple flying creature protected by a spikey shell.*
  4. Flying predator that pursues its prey relentlessly.
  5. The light, forgotten.

* Note that in this context, a “creature” is usually an insect, arachnid, or another form of creepy-crawly.

Aistriúcháin don Eagrán seo caite

Seo iad na haistriúcháin don Iris seo caite. Tá sé tabhachtach a thuigeáil nach mbíonn aon fhreagra ceart amháin in obair aistriúcháin. Seo na haistriúcháin a chum muidne. Má tá cur chuige níos fearr agat a shíleann tú a fheilfeadh ní b’fhearr, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. D’fhéadfá fiú oibriú linn!

  1. Bheifeá i d’amadán dá mbuailfeadh planda bob ort. [You really would have to be a fool to be tricked by a plant.]
  2. Is deacair iad a fheiceáil mar go ropann isteach ‘s amach ón dorchadas. Bí ar d’aireachas dá súile lonracha. [They can be hard to spot as they flitter in and out of the darkness. Watch for their glowing eyes.]
  3. Nuair a thugann siad fogha fút, ná tagadh anbhá ort. Seas an fód, agus aisionsaigh agus iad ag teannadh leat. [When they lunge at you, don’t panic. Stand your ground, and strike back as they come close.]
  4. Is cosúil go bhfuil a bhfuinneamh gan teorainn! An itheann siad riamh? An stadann siad ariamh le haghaidh néal codalta nó ceana? [It seems like their energy is limitless! Do they ever stop to sleep, or eat, or love?]
  5. Go dtreoraí d’iarrachtaí chun áite fiúntaí thú. [May your efforts lead you somewhere worthy.]

Cabhraigí linn!

An bhfuil Gaeilge agat? Ar mhaith leat leas a bhaint as a thuilleadh de do chuid bogearraí i nGaeilge? Ar mhaith leat cabhrú linn an Ghaeilge chur chun cinn don mhórphobal? Deonaigh chúnamh dúinn inniu ach dul i dteagmháil linn trí Discord nó Ríomhphost.

Níos mó fúinn

Breathnaigh ar dhul chun cinn ár gcuid tionsnamh eile.

Gaeilge