The Value of Irish - Phrases of the Week

10 new Irish phrases for you!

Achieving a high standard of Irish is a core focus of our work. Thanks to Teanglannwe mostly avoid word-for-word translations and make use of equivalent expressions that have been in Irish for a long time. In the following, you will find ten phrases that we thought should be noted - phrases that may be somewhat uncommon but should nevertheless be used in ordinary speech!

Saol an mhadra báin a chaitheamh

When you are living a comfortable life of leisure, you live the life of an mhadra bháin.

Anall a dhéanamh anuas ar dhuine

Nuair a bhogann tú ar dhuine go bagrach, déanann tú d’anall anuas orthu.

Tá tú ag tuar trioblóide duit féin

Nuair atá tú ar thóir trioblóide a tharraingt ort féin, is ag tuar tríoblóide duit féin atá tú.

Adhmad a thógáil de dhuine

Séard is ciall leis duine a shábháil ó phionós nó leithscéal a fháil thar cheann duine.

Cluain a chur tamall eile ar an mbás

Nuair a d’éalaigh tú ó bhás, má tá an t-ádh dearg ort i gcás go mba bheag gur maraíodh thú de dheasca tubaiste eicint, chuir tú cluain tamall eile ar an mbás.

Tá tú i ngreim an dá bhruach eatarthu

Má tá beirt agus dhá thuairim chontrártha chodarsnach acu agus mura bhfuil tú féin cinnte cé acu tuairim a n-aontaíonn tú leo, tá tú i ngreim an dá bhruach eatarthu.

Rud a bheith sa ngearradh díobh

Má tá rud tréigthe, dearmad déanta air, fágtha i stóras nó cuileáilte, tá an rud sa ngearradh díobh.

An gad is giorra don scornach a réiteach i dtosach

Má tá cás práinneach ann agus más é an cás is práinní é, is é atáthar á dhéanamh ag dul i ngleic leis an gcás is práinní i dtosach.

Tá tú sa bhfaopach

Nuair atá tú i gcás ciotach nó i ndrochchás atá deacair éiliú uaidh, tá tú sa bhfaopach.

Tá bun ortha agat

Nuair atá greim mhaith agat ar chúrsaí agus nuair atá ag éirí go maith leat, tá bun ortha agat.

Work with us!

Do you speak Irish? Do you want to use your apps in Irish? Would you like to help us promote the Irish language to the general public? Help us today by contacting us via Discord or Email.

More about us

View the progress of our other projects.

English (UK)