Hollow Knight - An Ridire Cuasach

An action-adventure game that brings you on a mysterious journey - An unofficial translation is available and is currently undergoing development

Íoslódáil an réamhleagan Gaeilge den chluife!

Is féidir an leasú a íoslódáil anseo. Má bhíonn aon fhadhb agat agus tú suiteáil an réamhleagain Gaeilge, seol ríomhphost againn ag teagmhail@gaeilgechuncinn.com agus déanfaidh muid ár seacht ndícheall cúnamh a thabhairt duit.

Domhan na Neide Naofa

An Cainneon Ceomhar

Glossary

Forrán a chur ar dhuine: To challenge another person to a fight.
Scáil idir brionglóidíbh agus an gnáthshaol: The veil between dreams and waking.
Saoiste: The most challenging enemy within a certain area - The boss of the level.

What is Hollow Knight - An Ridire Cuasach?

Hollow Knight is a 2D action-adventure fantasy game set in – Hallownest, an ancient fictional kingdom. Throughout the game, you control a silent and nameless insectoid Knight as you discover and explore an underground world. The Knight wields a nail, acting as a sword that is used both for combat and other activities throughout the world.

In the majority of the game's areas, you will encounter aggressive insects and various other creatures. The nail is used as an offensive weapon to hit nearby enemies. Spells can also be used to strike enemies more effectively from a greater distance.

Is iomaí ceantar sa domhan a dtagfá ar naimhdibh is saoiste ní ba dhúshlánaí agus is féidir forrán a chur orthu le forás sa gcluiche a bhaint amach. Gnóthaíonn an t-imreoir cumais nua nuair a sháraíonn sé saoiste scaití. Tamall le linn duit forás a bhaint amach, faigheann tú An Tairne Brionglóide, faobhar a bhfuil clú is cáil amuigh air agus is féidir leis bealach a ghearradh tríd an “scáil idir brionglóidíbh agus an gnáthshaol”. Faigheann tú an lámh in uachtar ar shaoiste níos dúshlánaí dá bharr agus ligean sé duit an forrán deiridh a chur ar shaoiste deiridh an chluiche.

Maidir leis an Obair

Progress of the translation

Ón 16ú de Mhí Mheáin Fomhair, tá timpeall ar 65% den chuiche aistrithe againn.

As of the 24th of July, around 50% of the game has been translated. The interface of the game is almost complete, and we are currently focusing on completing the in-game journal. All that remains to be translated is the character dialogue.

The Volunteers

Cormac Cinnsealach, Brian Mac Giolla Mhuire, Mike Drinkwater, Mánus Ó hEochaidh, Pól.

Work with us!

Do you speak Irish? Do you want to use your apps in Irish? Would you like to help us promote the Irish language to the general public? Help us today by contacting us via Discord or Email.

More about us

View the progress of our other projects.

English (UK)