Fiúntas na Gaeilge – Nathanna Cainte na Seachtaine

10 nath nua cainte Gaeilge daoibh!

Mar chuid lárnach dár saothar, cuireann muid béim ar ardchaighdeán na Gaeilge a bhaint amach. A bhuí le Teanglann, seachnaíonn muid aistriúcháin focal ar fhocal den chuid is mó agus baineann muid leas as nathanna cóibhéiseacha atá sa nGaeilge le fada an lá. Sa méid thíos, tiocfar ar deich nath a shíl muid ar cheart suntas a thabhairt orthu – nathanna nach bhfeicfí seans ach is cóir a úsáid sa ngnáthchaint!

Saol an mhadra báin a chaitheamh

Nuair atá tú ag caitheamh saoil chompórdaigh suaimhnigh, caitheann tú saol an mhadra bháin.

Anall a dhéanamh anuas ar dhuine

Nuair a bhogann tú ar dhuine go bagrach, déanann tú d’anall anuas orthu.

Tá tú ag tuar trioblóide duit féin

Nuair atá tú ar thóir trioblóide a tharraingt ort féin, is ag tuar tríoblóide duit féin atá tú.

Adhmad a thógáil de dhuine

Séard is ciall leis duine a shábháil ó phionós nó leithscéal a fháil thar cheann duine.

Cluain a chur tamall eile ar an mbás

Nuair a d’éalaigh tú ó bhás, má tá an t-ádh dearg ort i gcás go mba bheag gur maraíodh thú de dheasca tubaiste eicint, chuir tú cluain tamall eile ar an mbás.

Tá tú i ngreim an dá bhruach eatarthu

Má tá beirt agus dhá thuairim chontrártha chodarsnach acu agus mura bhfuil tú féin cinnte cé acu tuairim a n-aontaíonn tú leo, tá tú i ngreim an dá bhruach eatarthu.

Rud a bheith sa ngearradh díobh

Má tá rud tréigthe, dearmad déanta air, fágtha i stóras nó cuileáilte, tá an rud sa ngearradh díobh.

An gad is giorra don scornach a réiteach i dtosach

Má tá cás práinneach ann agus más é an cás is práinní é, is é atáthar á dhéanamh ag dul i ngleic leis an gcás is práinní i dtosach.

Tá tú sa bhfaopach

Nuair atá tú i gcás ciotach nó i ndrochchás atá deacair éiliú uaidh, tá tú sa bhfaopach.

Tá bun ortha agat

Nuair atá greim mhaith agat ar chúrsaí agus nuair atá ag éirí go maith leat, tá bun ortha agat.

Cabhraigí linn!

An bhfuil Gaeilge agat? Ar mhaith leat leas a bhaint as a thuilleadh de do chuid bogearraí i nGaeilge? Ar mhaith leat cabhrú linn an Ghaeilge chur chun cinn don mhórphobal? Deonaigh chúnamh dúinn inniu ach dul i dteagmháil linn trí Discord nó Ríomhphost.

Níos mó fúinn

Breathnaigh ar dhul chun cinn ár gcuid tionsnamh eile.

Gaeilge